Pečati


Spektar plus vam nudi usluge izrade pečata, automatskih ili drvenih, kao i izradi žigova, datumara, faksimila i štambilja.