Kontakt


Spektar plus je već 25 godine sa vama.
Adresa: Gimnazijska 17,  Zrenjaninu.
Telefon: 023 510 898
e-mail: sanremo@mgnet.rs